spinner
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info
 

Blog

Ak ste sa stali vlastníkom novej nehnuteľnosti v rozmedzí od 2.1.2021 do 1.1.2022 vrátane, tak máte povinnosť podať daňového priznania za daň z nehnuteľnosti a to do konca januára tohto roka.  Ak ste sa ale stali vlastníkom nehnuteľnosti až k dátumu 2.1.2022, tak túto povinnosť budete mať až v roku 2023. 

Ide o miestnu daň, ktorú upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Výšku dane určuje správca dane vo svojom všeobecnom nariadení. Správcom dane je príslušný obecný alebo mestský úrad, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza. Znamená to, že správcom dane nie je obec, či mesto, v ktorom máte ako fyzická osoba svoj trvalý pobyt alebo ako právnická osoba svoje sídlo.


Kedy stačí stavbu/rekonštrukciu ohlásiť?

Pri našej práci sa denne stretávame v teréne s ľuďmi, ktorí nás častokrát žiadajú o rôzne rady súvisiace s realitami. V tomto článku vám odpovieme na jednu z pomerne často opakovaných otázok.

„Musím mať platné stavebné povolenie, ak idem rekonštruovať môj novo kúpený dom?“

Pri akejkoľvek rekonštrukcii stavieb sú len dve možnosti. Jednou je mať platné stavebné povolenie a tou druhou je súhlas stavebného úradu na základe ohlásenia stavebnej činnosti.

Teraz si v krátkosti zhrnieme v akom prípade vám bude stačiť jednoduchší spôsob ohlásenia stavebnému úradu.


Realitná kancelária ALFA Reality je úspešnou spoločnosťou o čom svedčia stovky našich klientov a referencie, ktoré od nich pravidelne dostávame. Samozrejme sme za to vďační :) 

Čo je ale skutočným dôvodom našej úspešnosti? Čo robíme preto, aby boli naši klienti, teda predávajúci aj kupujúci spokojní aj po ukončení celého obchodného procesu?


Autor: Zdenka Staňová

Je existencia optických káblov pri Vašom pozemku, respektíve na pozemku obmedzenie možnej stavby?

V tomto článku si vysvetlíme ako jednoducho môžete vyzistiť informácie o jej existencii a čo to pre Vás znamená.


Čo je to vydržanie nehnuteľnosti?

Je to spôsob získania nehnuteľnosti do vlastníctva, pri ktorom sa z oprávneného držiteľa nehnuteľnosti stane vlastník a to po splnení určitých podmienok. Po novom už nebudú notári osvedčovať vydržanie, riešiť to budú už len súdy a advokáti.


Ak ste v minulom roku predali nehnuteľnosť, tak máte povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti, pokiaľ Vám táto povinnosť vznikla. 

Daňové priznanie je nutné podať zo zákona najneskôr v termíne do stredy 31. marca. V rovnakom termíne ste povinný vypočítanú daň aj zaplatiť.