Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Kedy stačí stavbu/rekonštrukciu ohlásiť?

Pridané: 7.1.2022

Pri našej práci sa denne stretávame v teréne s ľuďmi, ktorí nás častokrát žiadajú o rôzne rady súvisiace s realitami. V tomto článku vám odpovieme na jednu z pomerne často opakovaných otázok.

„Musím mať platné stavebné povolenie, ak idem rekonštruovať môj novo kúpený dom?“

Pri akejkoľvek rekonštrukcii stavieb sú len dve možnosti. Jednou je mať platné stavebné povolenie a tou druhou je súhlas stavebného úradu na základe ohlásenia stavebnej činnosti.

Teraz si v krátkosti zhrnieme v akom prípade vám bude stačiť jednoduchší spôsob ohlásenia stavebnému úradu.

 

Ak by sme mali citovať zákon § 55 ods. 2. stavebného zákona, tak ohlásenie stavebnému úradu stačí:

- pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,

- pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie,

- pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti,

- pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,

- pri stavbách elektronických komunikačných sietí umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,

- pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m,

- pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných sietí na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby,

- pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

Tak a to je zo stavebného zákona všetko. Dôležité je zhrnúť základné informácie, že z uvedeného vyplýva:

- nemôžete meniť nosné konštrukcie, kde by ste potrebovali stanovisko statika, 

- prístavba, ktorá má doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, nemôže presiahnuť 25 m2 a výšku 4,5 m. 

- nemal by sa výrazne meniť ani vzhľad stavby.

Toto sú záchytné body, s ktorými sa bežne ľudia stretávajú najčastejšie. V každom inom prípade, napr. ak presiahnete zastavanú plochu a bude väčšia ako 25 m2 alebo budete radikálne zasahovať do vnútorných konštrukcií stavby, hlavne čo sa statiky týka, tak už budete potrebovať žiadať o právoplatné stavebné povolenie.

V praxi sa najčastejšie stretávame s rekonštrukciami strechy, fasády, prístrešku, prístavby alebo nadstavby k rodinnému domu. Sú to bežné rekonštrukcie pri ktorých najčastejšie postačuje ohlásenie stavebnému úradu. Je to zjednodušený postup pri zmenách a udržiavacích prácach na stavbe. V takomto prípade sa nevykonáva stavebné konanie, ktoré je správnym konaním a nevydáva sa správne rozhodnutie. 

Pri stavebnom konaní by ste potrebovali originál projekty od projektanta a riadny stavebný dozor. V prípade ohlásenia vám k tlačivu o ohlásení stačí situačný nákres obsahujúci umiestnenie stavby na parcele (veľmi jednoducho nakreslené) a v jednoduchosti spracovaný technický opis stavby.

Následne je úlohou stavebné úradu konať a to znamená:

- prijať ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacích prác na stavbe,

- určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu, či udržiavacie práce na stavbe možno uskutočniť len na základe platného stavebného povolenia,

- oznámiť, proti uskutočneniu ohlásenej drobnej stavby, stavebnej úpravy, či udržiavacích prácach na stavbe nemá námietky.

Následne dostanete písomné oznámenie, ktoré sa nazýva opatrenie (nie rozhodnutie, to sa vydáva v riadnom stavebnom konaní).

 

 

Ak vopred viete, že ohlásenie Vám postačovať nebude, tak je dobre čím skôr začať so "stavebkom". Stavebné konanie je už o niečo zdĺhavejší proces, nakoľko v tomto prípade je už nutnosťou predložiť originál projekty od projektanta a riadny stavebný dozor, nakoľko to by už musel stavebný úrad prerokovať v správnom konaní s dotknutými orgánmi a s účastníkmi konania, čo sú v takomto prípade susedia. Viac informácii k stavebnému konaniu nájdete v našom ďalšom článku.