Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Stavebný zákon ako ho poznáme dnes

Pridané: 3.2.2022

Stavebné povolenie je pomerne často spomínaná téma, najmä z hľadiska diskusií, ktoré sa týkajú dodatočného legalizovania nepovolených stavieb.

V aktuálnej dobe už vieme, že stavebný zákon ako ho poznáme ešte z roku 1976 a je platný do dnes, bude čoskoro novelizovaný. A to najmä z dôvodu „kopiacich sa“ nepovolených stavieb, ktoré sa vlastníci snažia dodatočne legalizovať.

Je ale ďaleko výhodnejšie zákony dodržiavať a mať na prípadnú stavbu, či rekonštrukciu platné stavebné povolenie. Ak pre nič iné, tak už len preto, že konanie o dodatočnom povolení stavby má prísnejší režim ako „klasické“ stavebné konanie.

 

Čo je teda dôležité vedieť na začiatok?

 

Stavebné konanie je vlastne preventívny dozor štátu, kde od 01.01.2003 stavebným úradom je obec, pričom pôsobnosť stavebného úradu je výkonom štátnej správy. V prípade, ak plánujete výstavbu domu, prípadne jednoduchú stavbu, či udržiavacie práce na stavbách a nebude Vám postačovať ohlásenie stavebnému úradu, tak budete musieť strpieť o niečo dlhší proces v stavebnom konaní.

Samotné stavebné konanie sa začína na podnet stavebníka, ktorým môže byť právnická alebo fyzická osoba a preukáže sa hlavne vlastníckym alebo iným právom k pozemku, ak tento pozemok je v územnom pláne určený na zastavenie.

Ak nie ste majiteľom predmetného pozemku, tak iným právom k pozemku sa najčastejšie myslí užívanie pozemku na základe nájomnej zmluvy alebo dohody o budúcej kúpnej zmluve, ak zo zmlúv vyplýva právo uskutočňovať stavbu alebo jej zmenu.

 

 

Stavebný úrad následne preskúma podanú žiadosť, či spĺňa predpísané náležitosti a ak nie, tak vyzve stavebníka, aby nedostatky odstránil v primeranej lehote.

 

A aké sú to predpísané náležitosti?

Stavebník bez ohľadu na to, či ide o novostavbu alebo jednoduchú stavbu, či stavebnú úpravu musí k žiadosti predložiť:

- list vlastníctva danej nehnuteľnosti, nie starší ako 3 mesiace, prípadne spomínanú písomnú dohodu o využití pozemku,

- projektovú dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou (súčasťou musí byť aj nákres s umiestnením budúcej stavby),

- ak bude stavba vykonávaná zhotoviteľom (stavebnou firmou), tak názov firmy, adresa, kontaktná osoba a kópia oprávnenia na výkon stavebnej činnosti,

- ak bude stavba vykonávaná svojpomocne, čo pri jednoduchých stavbách zákon povoľuje, tak meno a adresa stavebného dozoru a kópia oprávnenia na výkon tejto činnosti (vysoká škola stavebného alebo architektonického smeru alebo stredná škola stavebného smeru a min. 3 roky praxe v odbore),

- právoplatné územné rozhodnutie, resp. rozhodnutie o umiestnení stavby (nemusí byť ako je zlúčené stavebné a územné konanie)

- zoznam známych účastníkov konanie (susedia, ktorých sa stavba môže týkať),

- kladné stanoviská správcov sietí, kvôli napojeniu (voda, elektrika, plyn)

- vyjadrenia iných dotknutých orgánov na základe konkrétnych požiadaviek stavebného úradu (ide hlavne o ochranu životného prostredia a zdravia ľudí).

Správcov sietí je dobre kontaktovať ešte pred začatím konania, nakoľko ich lehoty na vyjadrenie sú 30 dní.